Тийм билдинг

Успехът на дадена компания зависи в голяма степен от създаването на ефективни екипи. Практиката е показала, че хората се разбират и работят много по-добре, когато са в приятелски отношения със своите колеги. Това е причината тийм билдингът да е много ефективен метод за повишаване на бизнес резултатите на дадена организация.

"България Голден Травел" организира провеждането на тийм билдинги от различен характер - обучения, партита, състезателни игри, ексурзии и др. Екипът ни се подбира според конкретната програма, като в него се включват специалисти.

Процес на работа

  • среща с мениджъра на екипа
  • съставяне на план съобразно целите на организацията
  • изготвяне на индивидуална тийм билдинг програма
Условия за заявки и резервации
При направени заявки за резервации се уточнява размера на депозита и сроковете за 
разплащане с "България Голдън Травел ЕООД" .

ТО "България Голдън Травел ЕООД" си запазва правото за промяна на цената при възникване на 
причини и обстоятелства, независещи от фирмата.